srodki trwale w firmie
Posted By Posted On

Co zaliczamy do środków trwałych w firmie?

Środki trwałe to jeden ze składników każdej firmy. Według definicji środkami trwałymi nazywamy rzeczowe składniki majątku, które są własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, a ich wartość jest większa niż 10000 zł. Co ważne muszą one być czynnie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, przez okres nie krótszy niż rok. Sprawdźmy zatem, co zaliczamy do środków trwałych firmy i jak powinny być one księgowane oraz amortyzowane?

Co może być środkiem trwałym?

Firmowe środki trwałe zostały podzielone na kilka grup, odpowiadających ich przeznaczeniu. Pierwsza obejmuje szeroko pojęte nieruchomości. Mogą to być budynki, pojedyncze lokale użytkowe i mieszkania, ale również grunty i prawo wieczystego użytkowania. Następną grupę stanowią maszyny, linie produkcyjne, urządzenia, w tym specjalistyczne oraz narzędzia. Osobną grupą są środki transportu, wykorzystywane w działalności gospodarczej. Każda firma ma obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych. Na jej podstawie oblicza się tzw. odpis amortyzacyjny, z którego po spełnieniu pewnych warunków, może skorzystać przedsiębiorca. Jednak jeśli księgową dokumentacją firmową zajmuje się podmiot zewnętrzny, np. biuro rachunkowe Abacus z Warszawy, posiadające również oddział w Piasecznie, to kwestiami ewidencji i amortyzacji środków trwałych przedsiębiorca nie musi się martwić.

Jak prawidłowo amortyzować środki trwałe?

Amortyzacja polega na rozłożeniu w czasie kosztów, jakie zostały poniesione na nabycie środka trwałego. Zagadnienie to przysparza przedsiębiorcom sporo problemów. Najpierw należy ustalić wartość początkową, ponieważ to od niej będzie obliczany odpis amortyzacyjny. Następnie trzeba wybrać metodę amortyzacji. Warto pamiętać, że pewne środki trwałe, m.in. budynki i grunty, nie mogą być amortyzowane. Przy amortyzacji szczególną uwagę należy zwrócić na skrupulatne i właściwe prowadzenie ewidencji środków trwałych, a zadanie to nie należy do prostych. Właśnie dlatego coraz więcej przedsiębiorców, poszukuje podmiotów, które im w tym pomogą. Nic więc dziwnego, że biura rachunkowe w Warszawie, Piasecznie, a także innych miastach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, oferują prowadzenie ksiąg handlowych, a nawet obsługę kadrowo-płacową.

Comments (0)

Dodaj komentarz