Posted By Posted On

Jak powinno wyglądać badanie alkomatem?

Sąd karny orzekając w sprawie o przestępstwo czy też wykroczenie opiera się jedynie na zgromadzonym materiale dowodowym. Co ważne, wszelkie dowody muszą być przeprowadzone oraz zebrane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Warto więc wiedzieć, jak powinno wyglądać badanie alkomatem, gdyż wynik pomiaru jest najistotniejszym dowodem w sprawie.

Z jakich urządzeń korzysta policja do pomiaru trzeźwości kierowcy?

  • sprzęt wyposażony w detektor półprzewodnikowy
  • urządzenia działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu
  • alkomaty wykorzystujące pomiar spektrofotometryczny w podczerwieni

Badanie alkomatem- podstawa prawna

Funkcjonariusz musi przeprowadzić badanie trzeźwości kierowcy zgodnie z takimi aktami prawnymi jak:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie

2. Zasady wykonywania pomiarów stężenia alkoholu w organizmie i opiniowanie w sprawach trzeźwości wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

3. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004 r.

Istotne jest także postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta alkomatu, jaki jest używany przez funkcjonariusza do badania trzeźwości kierowców.

Jak powinno wyglądać badanie alkomatem?

1. Funkcjonariusz może wykonać badanie trzeźwości kierowcy jedynie przy użyciu konkretnego, dozwolonego do tego celu urządzenia.

2. Badanie wykonanie alkomatem nie może być przeprowadzone szybciej aniżeli po upływie kwadransa od momentu zaprzestania palenia tytoniu czy też spożywania alkoholu, przez osobę poddaną badaniu trzeźwości. Funkcjonariusz powinien więc odczekać 15 minut, po czym może przystąpić do badania. W ten sposób można mieć pewność, że potencjalnie wykryta zawartość alkoholu w organizmie kierowcy nie jest spowodowania paleniem tytoniu. Warto podkreślić, że w naszym kraju palenie papierosów jest legalne. W czasie oczekiwania na możliwość przeprowadzenia pomiaru funkcjonariusz może przygotować urządzenie i sprawdzić dokumenty kierowcy.

3. Po przeprowadzeniu badania alkomatem funkcjonariusz zobowiązany jest przygotować protokół, jeśli: żąda tego badany kierowca, wynik jest niepewny albo potwierdza spożycie alkoholu, jeśli w sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie, jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa albo jeśli osoba kierująca pojazdem brała udział w wypadku drogowym, w którym któryś z uczestników poważnie ucierpiał lub zginął.

Protokół czynności badania stanu trzeźwości kierowcy

Sporządzenie protokołu jest obowiązkiem należącym do każdego policjanta. Powinien on zawierać dane osobowe badanej osoby, dane urządzenia, wynik pomiaru, informacje o stanie zdrowotnym kierowcy, a także ilość, rodzaj oraz godzinę spożycia alkoholu przez badanego kierowcę w ciągu ostatniej doby. Takie informacje uzupełnia się na podstawie oświadczenie osoby badanej, o ile jej stan na to pozwala. Niekiedy zdarza się, że kierowca przez silny stres nie jest w stanie zapoznać się dokładnie z treścią dokumentu, wówczas może skorzystać z pomocy prawnika, nawet na etapie kontroli drogowej. Adwokat sprawdzi dane znajdujące się w protokole i doradzi kierowcy, jak powinien się zachować.

Czy kierowca ma prawo odmówić badania alkomatem?

Odmowa przeprowadzenia badania trzeźwości kierowcy przy użyciu alkomatu jest możliwa tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy taka czynność nie powinna być wykonana ze względu stan zdrowia danej osoby. Jednakże nie oznacza to, że pomiar alkoholu nie zostanie sprawdzony. W takim wypadku kierowca zostanie przewieziony do szpitala, aby tam poddać go badaniu krwi, przez co uzyska się dokładny wynik.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2021 r.?

Kary za jazdę po alkoholu

Comments (0)

Dodaj komentarz