rodzinny biznes
Posted By Posted On

Etisoft firmą przyjazną rodzinie

Etisoft, rozpoznawalna marka i dojrzałe technologicznie przedsiębiorstwo na rynku producentów i dostawców etykiet i elementów funkcyjnych dla wielu branż, zdobyło wyróżnienie w konkursie „Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi” organizowanym przez Instytut Humanites. Na podstawie wyników konkursu powstał raport Dobrych Praktyk Pracodawców w roku 2021-2022. Co się za tym kryje? Sprawdzamy.

W badaniu dobrych praktyk w firmie wzięło udział 1899 pracowników reprezentujących 11 branż. Jak pokazują wyniki, firma przyjazna człowiekowi i rodzinie to najczęściej średniej wielkości przedsiębiorstwo, zatrudniające między 50 a 250 osób, z czego ok. 60% stanowią kobiety. Taką firmę cechuje także troska zarządu o dostosowanie programów wellbeingowych do prawdziwych potrzeb pracowników.

Jak firmy dbają o wellbeing pracowników?

Jak podkreślono w raporcie, wellbeing wymaga przede wszystkim tworzenia długoterminowych strategii w zakresie budowy kultury organizacyjnej. Powinna ona uwzględniać wielowymiarowe podejście do człowieka we wszystkich jego rolach życiowych. Dlatego aż 81% firm biorących udział w ankiecie prowadza w miejscu pracy badania, mające na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracowników dotyczących łączenia przez nich pracy z życiem rodzinnym. Praktyki opisane przez pracodawców w ramach Konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi zostały przeanalizowane w odniesieniu do czterech sfer: fizycznej, umysłowej, duchowej i emocjonalnej. W ramach konkursu oceniano 8 obszarów:

  • strategiczne podejście do polityki zatrudnienia i rozwoju pracowników
  • rozwiązania dotyczące elastycznej organizacji pracy wspierającej integrację życia rodzinnego i zawodowego
  • rozwiązania wspierające przerwy w pracy związane z rodzicielstwem
  • rozwiązania z zakresu integracji pracy z życiem prywatnym, związane z wypoczynkiem, czasem wolnym, zdrowiem, edukacją
  • rozwiązania wspierające materialnie pracowników – rodziców
  • rozwiązania ułatwiające pracownikom opiekę nad dziećmi
  • rozwiązania ułatwiające pracownikom opiekę nad osobami starszymi
  • rozwiązania wspierające pracowników w sytuacjach kryzysu organizacji.

Etisoft doceniony w sferze fizycznej

W konkursie wyróżniono praktyki i działania realizowane przez Etisoft w sferze fizycznej. Firma wspiera bowiem pracowników w łączeniu ról zawodowych i prywatnych, co wpisuje się w filozofię wellbeing. W jaki sposób im to umożliwia? Przede wszystkim tworząc warunki do samorealizacji i aktywności sportowej w ramach  prężnie działających grup sportowych – rowerowej, biegowej, narciarskiej, wędkarskiej i żeglarskiej. Etisoft wspiera funkcjonowanie tych grup, zachęcając jednocześnie pracowników do realizacji pasji, ku czemu stwarza dogodne warunki. Pokonkursowy raport pokazuje, że Etisoft nieomal w każdej kategorii stara się zaspokajać potrzeby pracowników tak samo lub lepiej niż inne firmy z branży oraz duże spółki.

Warto wspomnieć, że w kategorii firm zatrudniających powyżej 250 osób Etisoft rywalizował ze znanymi, międzynarodowymi markami. W konkursie „Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi” wzięły udział firmy zatrudniające łącznie 64 tys. osób.

Wnioski z badania

Jak pokazano w raporcie, w badanych firmach występuje duża świadomość działań związanych z dobrostanem pracownika i jego rodziny. Po części przyczyniła się do tego także pandemia. Spowodowała, że firmy wprowadziły wiele niekonwencjonalnych rozwiązań w dziedzinie dbałości o zdrowie i bezpieczeństwa pracownika i jego rodziny. Jednocześnie autorzy raportu podkreślili, że większej uwagi wymagają działania mające na celu wsparcie starszych pracowników i budowanie relacji międzypokoleniowych.

Comments (0)

Dodaj komentarz