faktoring zastosowanie
Posted By Posted On

Jak faktoring może wspierać rozwój startupów i nowych przedsięwzięć?

Startupy i różnego rodzaju nowe przedsięwzięcia gospodarcze bardzo często borykają się z podstawowym problemem, jakim jest brak wystarczającej ilości środków na sfinansowanie całej działalności. W przypadku małych firm długotrwałe oczekiwanie na płatności z tytułu wystawionych faktur jest absolutnie niemożliwe, ponieważ może w krótkim czasie doprowadzić do pojawienia się istotnych problemów finansowych. Usługą dedykowaną właścicielom startupów jest faktoring. Na czym ona polega i jakie korzyści przynosi?

Z jakimi problemami zmagają się startupy?

Zdecydowanie największym problemem, z jakim zmagają się właściciele małych firm, jest brak odpowiednio dużych środków finansowych. Sfinansowanie działalności na początkowym etapie w wielu przypadkach wymaga ogromnych nakładów, zaś oczekiwanie na zyski często trwa zbyt długo. 

Dodatkowo, sytuacji nie ułatwia fakt, że wielu kontrahentów wymaga wystawiania faktur z terminem płatności wynoszącym niekiedy nawet 90 dni. To trudna sytuacja dla małych przedsiębiorstw, ponieważ często nie mogą one sobie pozwolić na tak długie oczekiwanie na pieniądze za zrealizowane przez siebie usługi. Sposobem na rozwiązanie tych trudności jest faktoring online.

Faktoring – najlepszy wybór dla startupów

Kolejną bolączką startupów jest fakt, iż z racji tego, ze nie posiadają historii kredytowej ani oceny w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), ich szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego są bardzo niskie. Jednocześnie kredyty są coraz droższe, co wynika z rosnących stóp procentowych. Na szczęście, istnieje inny, znacznie skuteczniejszy sposób na pozyskanie środków dla małego przedsiębiorstwa.

Mianowicie: chodzi tutaj o faktoring. Usługa ta polega na tym, iż faktor – firma świadcząca tę usługę wykupuje od faktoranta, właściciela firmy faktury i w zamian za to przekazuje gotówkę. Ogromnym atutem faktoringu jest fakt, iż faktorant otrzymuje środki w ciągu kilku godzin, maksymalnie kilku dni. Dzięki temu nie musi czekać na opłacenie faktury przez kontrahenta, co stanowi ogromne udogodnienie.

Faktoring online jest też doskonałym sposobem na poprawę wiarygodności nowej firmy. Z racji tego, iż dzięki faktoringowi znacząco poprawia się płynność finansowa, tworzenie trwałych relacji biznesowych jest znacznie prostsze. Fakt, iż właściciel firmy posiada środki na bieżące sfinansowanie działalności, reguluje wszystkie należności w terminie i realizuje zlecenia terminowo, sprawia, że klienci oraz kontrahenci postrzegają taką firmę jako rzetelną i godną zaufania. To z kolei jeszcze bardziej zwiększa szanse na osiągnięcie ogromnego rynkowego sukcesu.

Rodzaje faktoringu

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje faktoringu:

  • faktoring pełny – zamiennie określa się go jako faktoring właściwy, polega na tym, iż faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za wykupioną należność – faktorant po sprzedaniu faktur może zapomnieć o transakcji, a ewentualną windykacją zajmuje się faktor,
  • faktoring niepełny – zamiennie określany jako faktoring niewłaściwy; wyróżnia go fakt, iż w tym przypadku przedsiębiorca ma obowiązek zadbania, by kontrahent spłacił wszystkie swoje zobowiązania finansowe w odpowiednim terminie,
  • faktoring mieszany – łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego – faktor odpowiada za niewypłacalność kontrahentów, jednak tylko do wysokości kwoty określonej wcześniej w umowie.

Comments (0)

Dodaj komentarz