budowa domu
Posted By Posted On

Jak wziąć kredyt na budowę domu?

Kredyt na budowę domu to poważne, wieloletnie zobowiązanie. Dlatego też uzyskanie finansowania nieruchomości nie zawsze jest łatwe. Potencjalny kredytobiorca musi przebrnąć przez wiele formalności, a także przeanalizować warunki różnych ofert. Jak zabrać się do składania wniosku o kredyt budowlano-hipoteczny?

Jaki kredyt wziąć na budowę domu?

Jedną z największych inwestycji w życiu przeciętnego człowieka jest budowa domu. Kredyt hipoteczny często staje się narzędziem do spełnienia marzeń o idealnych czterech kątach. Jednak zanim interesant podejmie decyzję o złożeniu wniosku kredytowego, powinien przeanalizować różne oferty banków. Instytucje finansowe mają wiele propozycji dotyczących pożyczek o charakterze budowlano-hipotecznym. Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt na dom?

Na początku warto zrobić rekonesans w kwestii wymagań związanych z uzyskaniem zdolności kredytowej. Każdy bank może mieć nieco inne warunki. Następnie należy dowiedzieć się, jaka jest wysokość oprocentowania kredytu czy wartość RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Jest to wyznacznik informujący, ile wynosi wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Do ważnych danych należy zaliczyć również oczekiwania banku wobec wkładu własnego. Kredytobiorca powinien przeanalizować ofertę także pod kątem czasu trwania zobowiązania i rodzaju rat. Mogą być one stałe lub malejące. W przypadku rat równych na początku spłaca się odsetki oraz niewielki udział raty kapitałowej. Natomiast przy ratach malejących klient od pierwszej spłaty oddaje głównie kapitał pożyczki. Odsetki naliczane są tutaj od kwoty pozostałej do spłacenia.

Po wybraniu najbardziej atrakcyjnej oferty i otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej warto jeszcze dokładnie zapoznać się z warunkami umowy. Mogą pojawić się w niej dodatkowe wymagania, które wyodrębniono w trakcie analizy zdolności kredytowej czy innych czynników.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać kredyt budowlano-hipoteczny?

Wzięcie kredytu budowlano-hipotecznego wiąże się z kilkoma ważnymi formalnościami. Zanim interesant złoży wniosek o przyznanie finansowania, musi przygotować dokumenty wymagane przez bank. Podstawowymi załącznikami do wniosku kredytowego są akt notarialny działki, na której będzie budowany dom oraz odpis z jej księgi wieczystej.

Oprócz tego bank musi dostać do wglądu projekt budowlany, decyzję o pozwoleniu na budowę i oryginał kosztorysu wraz z harmonogramem prac. Dwa ostatnie dokumenty powinny być wydane maksymalnie na trzydzieści dni przed złożeniem wniosku kredytowego. Warto pamiętać, że to właśnie na podstawie harmonogramu bank będzie wypłacał kolejne transze kredytu.

Dodatkowo instytucja finansowa powinna otrzymać do wglądu dziennik budowy. Na pewno potrzebna będzie jego pierwsza strona oraz wszystkie karty, na których widnieją wpisy. Przydadzą się również ewentualne umowy z wykonawcami oraz dokumentacja sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Proces udzielania kredytu hipotecznego nie obejdzie się także bez dokumentacji rejestrowej zbywcy.

Składając wniosek o kredyt, należy też dostarczyć niezbędne dane osobowe oraz dokumenty potwierdzające źródło dochodów. Między innymi na ich podstawie bank będzie analizował zdolność kredytową.

Wysokość wkładu własnego przy kredycie na budowę domu

Wkład własny to najprościej rzecz ujmując kapitał, jaki klient banku musi wypłacić ze swojej kieszeni na poczet finansowanej nieruchomości. Jest to obowiązkowy element w przypadku wszystkich kredytów hipotecznych. Posiadanie wkładu własnego zwiększa wiarygodność kredytobiorcy. Dodatkowo w ocenie instytucji finansowych obniża ryzyko kredytowe, czyli ryzyko związane z możliwością niespłacenia zobowiązań.

Wysokość wkładu własnego nigdy nie jest stała. Określa się ją na podstawie ceny nieruchomości, którą buduje osoba składająca wniosek kredytowy. Według Komisji Nadzoru Finansowego kapitał klienta powinien wynosić 20% kosztu pożądanego domu. W ofertach niektórych banków można jednak znaleźć propozycje wpłacenia tylko 10% kwoty inwestycji. W takim przypadku kredyt zazwyczaj zostaje objęty ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Skutkuje to nałożeniem dodatkowej marży na raty pożyczki.

Comments (0)

Dodaj komentarz