gazy techniczne
Posted By Posted On

Jak przechowywać butle z gazami technicznymi?

Bez użycia gazów technicznych wiele gałęzi przemysłu nie mogłoby w ogóle funkcjonować. Mają one szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych – od produkcji i przetwarzania żywności po obróbkę metali. Najważniejszą kwestią związaną z ich eksploatacją jest bezpieczeństwo, które w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób są przechowywane. Z naszego artykułu dowiesz się, jak przechowywać butle z gazami technicznymi.

Gazy techniczne – co to takiego?

Gazy techniczne są to gazy, które przechowywane są w skroplonej postaci w specjalnych butlach pod wysokim ciśnieniem. Ich podział jest różnorodny, w zależności od branży, w której mają zastosowanie.

Jak twierdzi przedstawiciel hurtowni gazów technicznych, na ogół dzielą się one jednak na: gazy spożywcze, gazy sprężone, gazy ciekłe, gazy palne używane do podtrzymywania płomienia w procesach przemysłowych, a także gazy palne, dostarczające ciepło i służące do obróbki termicznej w gastronomii oraz gospodarstwach domowych. Stosuje się je m.in. do wytwarzania napojów gazowanych, spawania oraz jako paliwo do samochodów. Mają one także zastosowanie w medycynie. Niezależnie od rodzaju, wszystkie z nich podlegają takim samym zasadom dotyczącym przechowywania. 

Czym może grozić nieodpowiednie przechowywanie butli gazowych?

Butle gazowe jest to materiał uznawany za niebezpieczny. Nie tylko stanowią one zagrożenie związane z wybuchem i pożarem, ale mogą także doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego oraz do silnego zatrucia. Wszystko to sprawia, że ich eksploatacja wymaga szczególnych środków ostrożności, a także przestrzegania przepisów prawa. Najważniejsze zasady dotyczące przechowywania gazów technicznych nakazują:

– przechowywanie butli w pozycji stojącej oraz zabezpieczenie przed przewróceniem,
– ochronę butli przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35 stopni,
– przechowywanie w odległości chroniącej przed dostępem do otwartego źródła ognia,
– składowanie w miejscach wydzielonych, które spełniają wymogi przepisów przeciwpożarowych,
– ręczne przetaczanie jedynie w obrębie stanowiska pracy,
– otwieranie jedynie przy użyciu specjalistycznych narzędzi,
– naprawa jedynie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Stosowanie się do powyższych zasad mających podparcie w przepisach prawa, minimalizuje ryzyko wybuchu i sprawia, ze użycie butli w gazami technicznymi jest w pełni bezpieczne.

Comments (0)

Dodaj komentarz