siec swiatlowodowa
Posted By Posted On

Modernizacja okablowania sieci światłowodowych – na co zwrócić uwagę?

Światłowody są coraz częściej wykorzystywane do łączenia urządzeń końcowych w sieciach lokalnych (LAN). Zapewniają typowe prędkości 100 Mb/s, 1000 Mb/s i 10 Gb/s na znacznie większe odległości niż tradycyjne kable miedziane. Wraz z rozwojem działalności może jednak zajść konieczność modernizacji sieci światłowodowej. Na co należy zwrócić uwagę podczas jej planowania i wykonywania?

Zakres prac

Przed rozpoczęciem modernizacji okablowania światłowodowego należy określić zakres koniecznych do wykonania prac. W zależności od obiektu może się on znacznie różnić. Zwykle obejmuje takie czynności, jak układanie kabli w istniejących korytach kablowych, wykonanie nowych tras kablowych pomiędzy głównym punktem dystrybucyjnym a lokalnymi punktami dystrybucyjnymi czy budowę nowych punktów węzłowych. Prace modernizacyjne wymagają szczegółowego projektu. O jego wykonanie warto zwrócić się do specjalistów, na przykład z firmy S-Cabling. Dysponują oni niezbędną wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu są w stanie dokładnie ustalić zakres prac i potrzebne materiały.

Wymagania dotyczące okablowania

Kolejnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę podczas modernizacji sieci światłowodowej, są elementy okablowania. Producent okablowania strukturalnego musi posiadać wdrożony system zapewnienia jakości ISO 9001 potwierdzony odpowiednim certyfikatem. Wszystkie komponenty sieci światłowodowej powinny spełniać dyrektywę RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ponadto wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie światłowodowe, takie jak kable i panele światłowodowe, muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta oraz pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system.

Wymagania dotyczące wykonawcy

Planując modernizację sieci światłowodowej, należy zastanowić się także, kto powinien zająć się wykonaniem niezbędnych prac. Musi być to przede wszystkim firma, która ma ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego. Wykonawca powinien zatrudniać instalatorów posiadających aktualne autoryzacje producenta okablowania strukturalnego w zakresie projektowania, wykonywania, nadzoru, pomiarów oraz kwalifikowania do objęcia gwarancją. Poza tym musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Comments (0)

Dodaj komentarz