licytacja nieruchomosci
Posted By Posted On

Nieruchomość licytowana przez komornika na poczet alimentów

Jeżeli dochodzi do ewidentnych zaniedbań ze strony zobowiązanej do płacenia alimentów, czyli nie płaci ona ustalonej kwoty, bądź dochodzi do znacznych opóźnień w terminach płatności to taka sytuacja może w konsekwencji doprowadzić do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. W pierwszej kolejności zawsze dochodzi do zajęcia konta osoby, która zalega z płatnościami, a następnie dochodzi do wdrożenia bardziej radykalnych środków, jeżeli poprzednie nie przyniosły odpowiednich rezultatów. Aczkolwiek jeżeli dłużnik alimentacyjny posiada nieruchomość na własność, a nadal nie będzie skory do płacenia alimentów o odpowiedniej wysokości to komornik może posunąć się do takich kroków jak zlicytowanie nieruchomości w licytacji komorniczej.

Komornik ma pełne prawo do zajęcia mieszkania, w przypadku nie płacenia alimentów, w szczególności kiedy wierzyciele lub była żona złożą wniosek do sądu o wszczęcie egzekucji i uzyskanie pieniędzy z wszystkich składowych majątku, jakie dłużnik posiada, a więc komornik w takim wypadku zajmie nieruchomość.

W takiej sytuacji w księdze wieczystej, do której każdy ma wgląd, będzie widniał wpis, że prowadzona jest egzekucja komornicza danej nieruchomości. Dodatkowo w momencie, kiedy dłużnik alimentacyjny będzie chciał sprzedać daną nieruchomość, musi się liczyć z tym, że najpierw będzie musiał spłacić swoje zadłużenie alimentacyjne , jest to pierwszy krok umożliwiający wykreślenie przez komornika wpisu z księgi wieczystej o prowadzonej egzekucji komorniczej, ze względu na to, że alimenty obowiązują stosunkowo długie okresy czasu, to zawsze istnieje ryzyko, że dłużnik ponownie zaprzestanie uiszczania opłat i ponownie stanie się dłużnikiem.

Jeżeli nastąpi sytuacja w której mieszkanie jest obciążone hipotecznie poprzez wpis komornika o trwającej egzekucji komorniczej, a jednocześnie nie ma możliwości pobierania odpowiednich kwot od dłużnika z jego wynagrodzenia to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że komornik podejmie decyzje o próbie sprzedaży mieszkania, więc analogicznie przez brak płatności alimentów, realnie można stracić mieszkanie. Aczkolwiek, jeżeli miałoby dojść do realizacji tak radykalnego kroku, musiałby się pojawić ewidentny wniosek wierzyciela o licytacje komorniczą mieszkania, niestety jak można się zorientować to takie wnioski stosunkowo często są składane. Komornik jednocześnie może oczekiwać wpłacenia zaliczki na poczet przeprowadzenia licytacji komorniczej, co automatycznie podnosi zadłużenie dłużnika alimentacyjnego, ponieważ pokrycie kosztów licytacji komorniczej leży po jego stronie.

Więcej informacji na https://bnonline.pl/wycena-nieruchomosci/

Taka sytuacja jest niezwykle nieprzyjemna i może się ciągnąć niezwykle długo, aczkolwiek w tak radykalnych sytuacjach zdecydowanie lepiej płacić należności w terminie, albo spróbować polubownie dogadać się z drugą stroną. Jeżeli jednak powyższe możliwości nie są realnie do ogarnięcia trzeba się niestety pogodzić z fatalnymi tego konsekwencjami. Licytacje komornicze to nic przyjemnego, dlatego w miarę możliwości i samozaparcia lepiej odłożyć kilka groszy, mieć czyste konto, ale zachować swój własny kąt z dachem nad głową.

Comments (0)

Dodaj komentarz