Posted By Posted On

Pale DSM – charakterystyka i zastosowanie

Technologia DSM to z języka angielskiego Deep Soil Mixing, co oznacza „głębokie mieszanie gleby”. Wynaleziona została w Japonii w latach 70. dwudziestego wieku i w swoim geniuszu zapewnia obecnie pomoc w procesie budowania na mało stabilnych podłożach. Stosuje się ją wszędzie tam, gdzie grunt jest piaszczysty, sypki i mało zwarty. Częstym rozwiązaniem jest zastosowanie pali DSM lub też kolumn DSM na niestabilnym podłożu.

Czym są pale DSM?

W odróżnieniu od tradycyjnych pali, które są prefabrykowanymi formami o bardzo dużej twardości i spójności umieszczanymi w podłożu, pale DSM tworzy się na bieżąco w procesie przygotowywania podłoża. Ich powstawanie ma miejsce bezpośrednio na placu budowy w ciekawy sposób. Mianowicie stosuje się specjalną zaprawę cementową, cementowo-popiołową albo bitumiczną, którą wtłacza się w podłoże specjalnym urządzeniem przypominającym wiertło. Ramiona wiertła mieszają zaprawę z oryginalnym gruntem, tworząc swoisty miks, który zastyga w formie kolumny w podłożu. Taki pal jest mniej trwały od tradycyjnego pala fundamentowego, ale ta technologia jest tańsza, bardziej ekonomiczna i łatwiejsza w wykonaniu. Cieszy się ona obecnie dużą popularnością. Warto jednak wspomnieć, że wykonanie kolumny DSM nie jest łatwe i musi odbywać się w ściśle kontrolowanych warunkach.

Zastosowanie pali DSM.

Pale czy też kolumny DSM doskonale nadają się do zabezpieczania obszarów prac budowlanych w miejscach, gdzie podłoże jest sypkie lub muliste. Dzięki użyciu pali DSM stabilizuje się fundamenty budynków, mostów, wiaduktów czy nasypów (na przykład kolejowych). Kładzie się na nie również posadzki w budynkach użytku publicznego. Ważną funkcją kolumn DSM jest także zabezpieczenie wykopów. Wtedy pale stawia się w formie palisady, na styk, jeden obok drugiego. Dzięki temu, że nie przenoszą one żadnych wibracji, mogą stanowić świetną ochronę przed osuwaniem się ziemi. Dlatego też są one bardzo popularną formą ochrony przed problemami na placach budowy.

Comments (0)

Dodaj komentarz