odwodnienie terenu
Posted By Posted On

Typy odwodnienia terenu

Odwodnienia terenu to skuteczny sposób na obniżenie poziomu wód podziemnych tak, aby dopasować go do charakteru konkretnego obiektu. Obejmują odpompowanie wód opadowych i roztopowych, które napływają do wykopu. Jakie wyróżnia się rodzaje odwodnień terenu i w jaki sposób się je wykonuje?

Jakie są rodzaje odwodnienia terenu?

Odwodnienia terenu występują w wersji punktowej i liniowej. Punktowe odwodnienia to konstrukcje, które zakładają stworzenie wymaganego spadku powierzchni na danym terenie. Umożliwia to spływanie wody do dedykowanych lejów. Odwodnienia terenu liniowe są z kolei systemem, który składa się z rusztów i korytek, które odprowadzają wodę deszczową do kanalizacji. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ może stanowić element architektoniczny i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Rozwiązania te mają również formę powierzchniową i wgłębną (drenaż). Pozwalają zwiększyć trwałość i przystępność konkretnego terenu.

Gdzie wykonuje się odwodnienia terenu?

Odwodnienia terenu to nic innego, jak odprowadzenie wody z powierzchni do gruntu lub kanalizacji deszczowej. Najczęściej stosowane są wzdłuż chodników i ulic, żeby zabezpieczyć je przed zalaniem. Odwodnienie to jednak nie tylko sposób na ochronę domu (powstrzymanie wody przed wnikaniem w ściany czy fundamenty), ale podniesienie komfortu życia mieszkańców. Odprowadzając wodę z powierzchni, można także uniknąć błota i kałuż na działce. Systemy odwodnienia terenu pozwalają także uregulować zwierciadło wód gruntowych do wymaganego poziomu, oczyścić wody z wszelkich zanieczyszczeń powstałych z powodu użytkowania drogi, a także odprowadzić wody do środowiska w oparciu o wymogi ochrony wód i prawa wodnego. Pomoc w wykonaniu sprawnego odwodnienia terenu oferują m.in. usługi geologiczno-inżynieryjne GEOTEST, które dbają o zadowolenie swoich Klientów.

Odwodnienia terenu – komu powierzyć wykonanie?

Profesjonalne firmy wykonujące prace geologiczne prowadzą prace w gruncie za pomocą wcześniej przygotowanych studni depresyjnych, pomp powierzchniowych lub agregatów igłofiltrowych. Dobór techniki zależy od warunków hydrogeologicznych i potrzeb danego etapu prac budowlanych. W trakcie odwadniania wykopów specjaliści dbają o to, aby wykonać wszelkie prace jak najszybciej i bez szkody dla jakości usług. Warto zaufać profesjonalistom, którzy posiadają niezbędne doświadczenie w tego rodzaju pracach, a także korzystają z nowoczesnych maszyn. Eksperci w tej dziedzinie zadbają o bezpieczeństwo w trakcie wykonywanych prac oraz o uzyskane efekty.

Comments (0)

Dodaj komentarz