zaprawa do betonu
Posted By Posted On

Rodzaje zapraw naprawczych do betonu

Powierzchnie wykonane z betonu charakteryzują się wysoką trwałością oraz odpornością na ściskanie. Nie są jednak wolne od uszkodzeń. W wyniku wieloletniego użytkowania betonowe konstrukcje ulegają stopniowej degradacji. Aby temu zapobiec, należy stosować odpowiednio dobrane zaprawy naprawcze do betonu. W dzisiejszym artykule przedstawimy najpopularniejsze dostępne na rynku środki do renowacji betonowych powierzchni. Zapraszamy do lektury.

Zaprawa typu CC

Podstawowym kryterium podziału w przypadku dostępnych na rynku zapraw do naprawy powierzchni wykonanych z betonu jest rodzaj zastosowanego spoiwa. Wśród popularnych środków naprawczych najprostszym składem wyróżnia się zaprawa typu CC (ang. Cement Concrete). Mieszanka ta powstaje w wyniku połączenia hydraulicznego spoiwa mineralnego (cementu) oraz frakcjonowanego kruszywa (naturalnego lub sztucznego). W zależności od wykorzystanych dodatków może wykazywać różne właściwości. Najpopularniejsze są zaprawy twardniejące pod wpływem działania wody.

Beton polimerowo-cementowy (PCC)

Innym rodzajem zaprawy naprawczej jest beton polimerowo-cementowy typu PCC (ang. Polymer Cement Concrete). W porównaniu z zaprawą typu CC do produkcji tej mieszanki wykorzystywane są spoiwa hydrauliczne poddawane modyfikacjom z użyciem polimerów – żywic akrylowych, kopolimerów, terpolimerów winylowych, kauczuków styrenowo-butadienowych lub epoksydów. Obecność odpowiednio dobranych polimerów poprawia właściwości mieszanki. Dzięki temu powierzchnia naprawiana przy użyciu zaprawy PCC jest wytrzymalsza oraz odporniejsza na rozciąganie niż w przypadku zwykłej zaprawy CC. Mieszanka ta wyróżnia się przy tym większą trwałością, całkowitą wodoszczelnością i mrozoodpornością.

Specjalną odmianą betonu polimerowo-cementowego jest zaprawa typu PCC I, którą dostać można m.in. w firmie ImmerBau z Poznania, zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej. Środek ten wyśmienicie sprawdza się przede wszystkim podczas naprawy powierzchni narażonych na duże obciążenia dynamiczne. Pręty zbrojeniowe odbudowane przy użyciu tej zaprawy są jeszcze wytrzymalsze i odporniejsze na ściskanie, ścieranie oraz karbonatyzację. Zaprawę PCC I charakteryzuje również niski współczynnik sprężystości liniowej.

Masa naprawcza typu PC

Wśród środków wykorzystywanych do naprawy powierzchni betonowych wyróżniamy też polimerowo-mineralną masę naprawczą typu PC. Skład ten mieszanki, poza frakcjonowanym kruszywem, tworzą również spoiwa polimerowe. Do najważniejszych właściwości masy PC należą: krótki czas wiązania, doskonała przyczepność do betonu, wysoka odporność na ścieranie, ściskanie i powstawanie uszkodzeń mechanicznych, a także odporność na działanie wody oraz agresywnych substancji chemicznych.

O czym warto pamiętać, wybierając zaprawę naprawczą do betonu?

Ze względu na wysoką dostępność zapraw naprawczych do betonu wybór odpowiedniego środka może stanowić pewne wyzwanie. Warto więc wiedzieć, na co należy zwracać uwagę podczas przeglądania ofert producentów chemii budowlanej. Ważna jest zarówno wielkość powstałych na powierzchni ubytków, jak i właściwości zaprawy, w tym wydajność, czas schnięcia oraz możliwość późniejszej obróbki.

Najważniejsze informacje na temat konkretnego środka naprawczego można znaleźć na karcie wybranego produktu. To dokument zawierający podstawowe dane na temat składu i właściwości danej zaprawy. Znajdują się w nim także wskazówki związane z poprawnym przygotowaniem podłoża pod późniejszą aplikację środka. Dokładne zapoznanie się z kartą produktu to klucz to dokonania właściwego wyboru mieszanki naprawczej.

Comments (0)

Dodaj komentarz