szkody gornicze
Posted By Posted On

Za jakie szkody górnicze można otrzymać odszkodowanie?

Górnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu na świecie, ale niestety wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami. Szkody górnicze są nieodłącznym elementem działalności górniczej i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla samej kopalni, jak i dla ludzi i środowiska.

Szkody górnicze — jakie są przyczyny?

Szkody górnicze w Bieruniu  mogą mieć różne przyczyny, ale najczęściej są one spowodowane wstrząsami sejsmicznymi, osuwiskami, zapadnięciami, wodami podziemnymi, a także wpływem działalności górniczej na środowisko. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do poważnych szkód w infrastrukturze, budynkach, drogach, a nawet w ludziach.

Jeśli szkoda została spowodowana przez działalność górniczą, wówczas poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie. W Polsce odszkodowanie za szkody górnicze regulowane jest przez ustawę Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku.

W ramach tej ustawy poszkodowany może żądać odszkodowania za szkody majątkowe oraz niemajątkowe. Szkody majątkowe obejmują wszelkiego rodzaju szkody w mieniu, takie jak zniszczone budynki, infrastruktura, sprzęt górniczy itp. Szkody niemajątkowe obejmują natomiast wszelkie szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych, takie jak szkody moralne, fizyczne, emocjonalne itp.

Jak dostać odszkodowanie?

Aby otrzymać odszkodowania za szkody górnicze, poszkodowany musi udowodnić, że szkoda została spowodowana przez działalność górniczą. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznej analizy i ekspertyzy, której celem jest ustalenie przyczyny szkody oraz jej rozmiaru.

Warto jednak zaznaczyć, że proces uzyskania odszkodowania za szkody górnicze jest skomplikowany i wymaga współpracy z doświadczonymi prawnikami oraz ekspertami z dziedziny górnictwa i geologii. Ponadto czasami proces ten może trwać wiele lat. Szkody górnicze są nieodłącznym elementem działalności górniczej i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla środowiska i ludzi. Jeśli szkoda została spowodowana przez działalność górniczą, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za szkody majątkowe oraz niemajątkowe.

Comments (0)

Dodaj komentarz