Posted By Posted On

Zawroty głowy. Czym mogą być spowodowane?

Zawroty głowy to jedna z najczęstszych dolegliwości, z jaką pacjenci zgłaszają się do lekarza, która często uniemożliwia im normalne codzienne funkcjonowanie. Mogą być one wywołane przez wiele czynników — zarówno niezbyt poważnych, takich jak na przykład przemęczenie czy infekcje, ale i przez nowotwory. Czym zazwyczaj są spowodowane zawroty głowy? Podpowiadamy.

Czym są zawroty głowy?

Zawroty głowy określane są jako uczucie braku równowagi, zawirowania i kręcenia się. Jak pokazują dostępne dane, dolegliwość ta może dotyczyć nawet kilku procent dorosłych. Częstotliwość jej występowania zwiększa się wraz z wiekiem, ponieważ dosięga nawet 30% osób po 60. roku życia. Za to nieprzyjemne uczucie odpowiadają zaburzenia układu równowagi – m.in. nieprawidłowa praca błędnika, unerwionych przedsionków, a także ośrodków zlokalizowanych w pniu mózgu, jądrach podkorowych, a także korze.

Rodzaje zawrotów głowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje zawrotów głowy, które dzieli się na:

  • układowe — nazywane też klasycznymi lub obwodowymi. W takim przypadku pacjent ma uczucie wirowania otoczenia, własnego ciała lub samej głowy. Często towarzyszy mu lęk, oczopląs, mdłości i wymioty. Ten typ zawrotów zazwyczaj jest dość łatwy do diagnozowania,
  • nieukładowe — w tym przypadku pacjent ma wrażenie niestabilności i niepewności podczas chodzenia lub nawet próby utrzymania ciała w pionie. Często w tej sytuacji w związku z tym ma problem z dokładnym określeniem swoich dolegliwości.

Przyczyny zawrotów głowy

Zawroty głowy mogą mieć różne przyczyny. Wśród najczęstszych można wymienić:

  • choroby laryngologiczne, takie jak na przykład zaburzenia błędnika lub jego uszkodzenie, perlak, choroba Meniera, zapalenie trąbki słuchowej ucha wewnętrznego,
  • schorzenia neurologiczne, takie jak na przykład guzy mózgu, migrena, padaczka, zapalenie nerwu przedsionkowego, stwardnienie rozsiane, patologie w obrębie VIII nerwu czaszkowego, urazy głowy,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • niedoczynność tarczycy,
  • niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze,
  • klimakterium,
  • hipoglikemię.

Jak widać, przyczyn zawrotów głowy może być wiele. Dlatego warto udać się do lekarza, który rozpozna i zdiagnozuje chorobę. Jeżeli pacjent dodatkowo cierpi na przykład na migreny, może udać się do Gabinetu Neurologicznego Prof. dr hab. Wojciech Kozubski. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu zleci wykonanie czynności niezbędnych do postawienia diagnozy. Mogą to być na przykład badania obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny głowy, EKG serca lub badania laboratoryjne.

Comments (0)

Dodaj komentarz